شماره مطلب: 1314 تعداد بازدید: 477 زمان ایجاد: 1396‎/‎02‎/‎03


شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید:بین دو حاکم در تردیدم، چه کنم؟
امام فرمودند: عادل ،صادق، فقیه و با تقواترین را انتخاب کن.
اگر به تشخیص نرسیدم؟ امام فرمودند: ببین افراد متدین به کدام مایلند؟

اگر نفهمیدم؟

امام فرمودند: بنگر مخالفان آیین ما کدام را بیشتر می پسندند، او را کنار بگذار و ببین کدام بیشتر آن ها را خشمگین میکند، اورا برگزین

اصول کافی،ج۱،ص68

 

 

 

© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan