شماره مطلب: 1324 تعداد بازدید: 205 زمان ایجاد: 1396‎/‎04‎/‎11
      ضیافت افطاری حوزه بسیج کارکنان
:small_orange_diamond:زمان: دوشنبه 22 خرداد مصادف با 17 ماه مبارک رمضان
:small_orange_diamond:مکان: رستوران اساتید دانشگاه
:small_orange_diamond:با حضور برادران و خواهران اعضای بسیج


 

 

 

 

© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan