شماره مطلب: 1326 تعداد بازدید: 315 زمان ایجاد: 1396‎/‎05‎/‎15
:point_down::point_down:
:o: دور ششم از سلسله کلاس های آموزشی معرفتی کارکنان

:point_left:با موضوع : فرزندپروری:small_red_triangle_down:

:small_blue_diamond:جلسه دوم

:small_orange_diamond:دوشنبه 12 تیر ماه
:small_orange_diamond:تالار مولوی دانشکده ادبیات
:small_orange_diamond:ساعت 8 تا 10
:small_orange_diamond:با سخنرانی استاد دکتر کریمی


:white_check_mark:گواهینامه کلاس ها با هماهنگی مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی سالانه همکاران لحاظ می گردد.

:large_blue_diamond:
روابط عمومی حوزه بسیج کارکنان دانشگاه شهید بهشتی:large_blue_diamond:

© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan