شماره مطلب: 1377 تعداد بازدید: 81 زمان ایجاد: 1397‎/‎09‎/‎17
:white_check_mark:گزارش تصویری هفته بسیج 97

:small_orange_diamond:برگزاری بازی دوستانه بین تیمهای بسیج کارکنان و دانشجویان شاهد و ایثارگر
:small_orange_diamond:چهارشنبه 7 آذرماه


:large_blue_diamond:روابط عمومی حوزه بسیج کارکنان دانشگاه شهید بهشتی:large_blue_diamond:


© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan