امام

 1

امام

play Download
2 آمریکا play Download
3 اهمیت کار برای خدا play Download
4 بیداری ملت در برابر دشمنان play Download
5 سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا play Download
6 نماز جماعت play Download
7 امام وقانون   Downlod
 ۸ امام و استقلال   Downlod
۹ کاپیتالاسیون   Downlod

 

مقام معظم رهبری

 1

سالروز آزاد سازی خرمشهر 

play Download
2 ولادت حضرت زینب- روز پرستار play Download
3 سالگرد رحلت امام play Download
4 شکست آمریکا در طبس play Download
5 شهید صیاد شیرازی play Download
6 فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی play Download
7 بیانات رهبر - نماز جمعه play Download
8 دیدار روحانیون با رهبری play Download
9 دیدار با مردم آذربایجان   Download
10 دوران خفقان   Download
11 سال ۵۷   Download
12 ورود امام   Download
13 بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی   Download

 

 

 

شهید بهشتی

 

1 play Download
2 play Download
3 play Download
4 play Download

 

شهید مطهری

1 play Download
2 play Download
3 play Download

 

آیت الله هاشمی رفسنجانی

 

۱ آیت الله هاشمی Downlod

شهید رجایی 

۱ شهید رجایی ۰۴

Downlod

 

شهید باهنر

 

© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan